อาคารโรงงานของเรา

1.company-building

สำนักงาน บริษัท

2.company-office

เวิร์คช็อป

3.work-shop

สายการผลิต

4.production-line

เครื่องทดสอบ

5.testing-machine

อุปกรณ์การผลิต

6.production devices

การทดสอบผลิตภัณฑ์

7.product-testing

การทดสอบผลิตภัณฑ์

8.product-warehouse