อาคารโรงงานของเรา

1.บริษัท-อาคาร

สำนักงานบริษัท

2.บริษัท-สำนักงาน

ร้านทำงาน

3.ร้านทำงาน

สายการผลิต

4.สายการผลิต

เครื่องทดสอบ

5.เครื่องทดสอบ

อุปกรณ์การผลิต

6. อุปกรณ์การผลิต

การทดสอบผลิตภัณฑ์

7. การทดสอบผลิตภัณฑ์

การทดสอบผลิตภัณฑ์

8.โกดังสินค้า